Měření radonu v budově

 • Rekonstrukce objektu
 • Kolaudace domu
 • Nákup nebo prodej nemovitosti

 • Plánky rozmístění místnosti, oken, dveří a schodiště v jednotlivých podlažích
 • Přístup do měřeného objektu
 • Zabezpečit, aby po celou dobu měření (zpravidla 7 dní) nebyly svěřená čidla zcizena, poškozena apod.
 • Zajistit, aby byly splněny tzv. konzervativní podmínky (teplota uvnitř větší než venku a objekt nebyl větrán)

 • Měření se provádí pomocí dvojic elektretových komor (jde o jeden měřící bod). Běžná místnost do 50 m2 je osazena jedním měřícím bodem. Větší místnost jsou osázeny tak, aby přibližně na 50 m2 připadl jeden měřící bod. Měřící body se vybírají také podle technického stavu měřeného objektu a možnosti zabezpečení měřených prostor před zcizením elektretových komor.
 • Rozmístění měřících bodů v místnosti je voleno tak, aby na komoru nepůsobily negativní vlivy způsobující pokles náboje na elektretu. Rovněž se měřící body neumísťují v přímém tahu okno-dveře-komín-digestoř apod.
 • Měřící body v objektu se rozmísťují do místnosti tak, aby v každém podlaží byla měřena alespoň jedna místnost, aby v podlaží ve styku s podložím byly měřeny všechny pobytové (případně obytné) prostory, aby v prvním podlaží, kde se nacházejí pobytové (případně obytné) prostory a nejsou ve styku s podložím, byla proměřena alespoň 1/3 pobytových (případně obytných) prostor. Rovněž se měřící body rozmísťují do místnosti, kde je podezření na závadový stavební materiál.
 • Měření probíhá minimálně 7 dní za kontrolovaných podmínek (konkrétní podmínky měření jsou součásti protokolu).

Poptat nezávazně měření

Vyberte prosím typ měření
V pořádku
V pořádku
Zadejte prosím telefon
Zadejte prosím e-mail
Potvrďte prosím souhlas