Měření radonu na pozemku

 • Informativní měření
 • Podklad pro projektanta
 • Pro navržení způsobu izolace

 • Plánky z katastru a dispoziční plánek plochy novostavby, přístavby
 • Zákres inženýrských sítí, které se vyskytují v blízkosti plochy zástavby
  (nebo je možné je mít přímo na místě již vytýčené)
 • Ve sjednaném termínu zabezpečit vstup na pozemek
  (v délce 2 hodiny pro rodinný dům)

 • Pro stanovení radonového indexu pozemku se samostatně stojícím rodinným domem je minimální počet měřících bodů v ploše pozemku 15, odběrové body se rozmisťují v budoucí zastavěné ploše a nejbližším okolí stavby.
 • Pro odběry vzorků půdního vzduchu se používají duté tyče s malým průměrem a volným hrotem v kombinaci s velkoobjemovými vyplachovacími stříkačkami (Janette).
 • Odběr vzorků půdního vzduchu se provádí v hloubce 0,8 m pod povrchem terénu.
 • Dále se stanovuje plynopropustnost zemin na základě odborné zkušenosti a znalosti. Odborné posouzení plynopropustnosti (klasifikace nízká – střední – vysoká) je založeno na popisu zemin ve vertikálním profilu do hloubky 1,0 m na základě sond do zeminy.
 • Pro měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu využíváme přístroj LUK 3R

Poptat nezávazně měření

Vyberte prosím typ měření
V pořádku
V pořádku
Zadejte prosím telefon
Zadejte prosím e-mail
Potvrďte prosím souhlas